Loading ...
Original title
Stavění sirotků na panství karlštejnském 15. dne Novembris Anno 1675
Archival type
Velkostatky
Archival fund
Velkostatek Karlštejn
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
---
Date year
1675
Exact date
---
Inventory number
1560
Signature
---
Language
czech
Scans
35

Archival fund

Archival fund
Velkostatek Karlštejn
NAD
384
Description
---
Description
Soupis poddaných panství Karlštejn z roku 1675. Bez pův. foliace (celkem 34 fol.), rozměry 200 x 297 cm, sešit (sešité listy bez tuhé vazby).
Notes
---
Localities
Běleč / Bělč / Bělč
Budňany / Budňan
Čelina / Čelin / Čelín
Čím / Čim
Dobříč / Dobřič
Hlásná Třebaň / Vordertřebaň / Přední Třebaň
Hýskov / Hyskow / Hyskov
Koda
Kozolupy / Kozolup
Kuchař / Grosskuchař / Velké Kuchaře
Loděnice / Lodenitz / Lodenice
Mezouň / Mezoun
Mořina / Grossmořin / Velká Mořina, Mořiny
Mořinka / Kleinmořin / Malá Mořina, Mořinky
Srbsko
Tetín / Tětín
Trněný Újezd / Trnooujezd / Trněný Oujezd, Trno Újezd, Trnový Oujezd
Velká Lečice / Grosslečitz / Velké Lečice
Vráž / Wraž / Vraž
Zadní Třebaň / Hintertřebaň