Loading ...
Original title
Manschaftsbuch über die [...] königlichen böhaimbischen Lehn-herrschaft Karlstein gesambte Erburterthanen des Dorfs Tetin und Kody Mühl
Archival type
Velkostatky
Archival fund
Velkostatek Karlštejn
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
1715 - 1784
Date year
---
Exact date
---
Inventory number
235
Signature
130
Language
czech, german
Scans
335

Archival fund

Archival fund
Velkostatek Karlštejn
NAD
384
Description
---
Description
Soupis poddaných vsí Tetín a Koda z let 1715–1784. Bez pův. foliace, 354 fol., rozměry 206 x 338 cm, vazba kožená, zdobená slepotiskem
Kniha obsahuje soupisy z let 1715–1719 a 1725–1784.
Notes
---
Localities
Koda
Tetín / Tětín