Loading ...
Original title
Manschaftsbuch über die [...] königlichen böhaimbischen Lehn-herrschaft Karlstein gesambt Erburterthanen der Dörfer Bieltsch und Svinarz
Archival type
Velkostatky
Archival fund
Velkostatek Karlštejn
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
1715 - 1784
Date year
---
Exact date
---
Inventory number
225
Signature
119
Language
czech, german
Scans
193

Archival fund

Archival fund
Velkostatek Karlštejn
NAD
384
Description
---
Description
Soupis poddaných vsí Běleč, Krupná a Svinaře pro léta 1715–1784. Bez pův. foliace, 200 fol., rozměry 210 x 340 cm, vazba kožená, zdobená slepotiskem.
Kniha obsahuje soupisy z let 1715–1719 a 1725–1784. Ves Krupná zapisována od roku 1780. Svinaře zapisovány v rámci Bělče.
Notes
---
Localities
Běleč / Bělč / Bělč
Krupná / Krupna
Svinaře / Swinař