Loading ...
Original title
Stavění dětí otcův živých a sirotkův postalém přímoří při panství karlštejnským. Co jest dne 21. Novembris a léta páně 1680.
Archival type
Velkostatky
Archival fund
Velkostatek Karlštejn
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
---
Date year
1680
Exact date
---
Inventory number
158
Signature
97
Language
czech
Scans
18

Archival fund

Archival fund
Velkostatek Karlštejn
NAD
384
Description
---
Description
Soupis poddaných panství Karlštejn z roku 1680, součástí i seznamy neosedlých osob. Bez pův. foliace, 48 fol. (fol. 18–48 prázdná), rozměry 205 x 322 cm, sešit (sešité listy bez tuhé vazby)
Notes
---
Localities
Budňany / Budňan
Čím / Čim
Hlásná Třebaň / Vordertřebaň / Přední Třebaň
Kuchař / Grosskuchař / Velké Kuchaře
Loděnice / Lodenitz / Lodenice
Mořina / Grossmořin / Velká Mořina, Mořiny
Srbsko
Trněný Újezd / Trnooujezd / Trněný Oujezd, Trno Újezd, Trnový Oujezd
Velká Lečice / Grosslečitz / Velké Lečice
Zadní Třebaň / Hintertřebaň