Loading ...
Original title
[Registra sirotč]í panství [karlštejnského za]ložená [léta páně] 1673
Archival type
Velkostatky
Archival fund
Velkostatek Karlštejn
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
1673 - 1700
Date year
---
Exact date
---
Inventory number
153
Signature
Iudiciale Ib
Language
czech
Scans
465

Archival fund

Archival fund
Velkostatek Karlštejn
NAD
384
Description
---
Description
Soupisy poddaných panství Karlštejn z let 1673–1700.
Soupisy 1673 (na konci sumář), 1674, 1675, 1676 (na konci sumář), 1678, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700. Součástí i seznamy neosedlých osob. Mlýn v Kodě psán v rámci Tetína. Ovčín v Krupné psán do r. 1678. Od r. 1691 zapisován i Cholín.
Celkem 469 fol. (pův. foliace 1–199 nepřesná), rozměry 215 x 326 cm, neúplný rejstřík pouze pro soupisy z let 1673–1676, vazba kožená, lepenkové desky potažené kůží.
Notes
---
Localities
Běleč / Bělč / Bělč
Budňany / Budňan
Čelina / Čelin / Čelín
Čím / Čim
Dobříč / Dobřič
Hlásná Třebaň / Vordertřebaň / Přední Třebaň
Hýskov / Hyskow / Hyskov
Cholín / Cholin / Cholyně
Koda
Kozolupy / Kozolup
Krupná / Krupna
Kuchař / Grosskuchař / Velké Kuchaře
Loděnice / Lodenitz / Lodenice
Mezouň / Mezoun
Mořina / Grossmořin / Velká Mořina, Mořiny
Mořinka / Kleinmořin / Malá Mořina, Mořinky
Srbsko
Tetín / Tětín
Trněný Újezd / Trnooujezd / Trněný Oujezd, Trno Újezd, Trnový Oujezd
Velká Lečice / Grosslečitz / Velké Lečice
Vráž / Wraž / Vraž
Zadní Třebaň / Hintertřebaň