Loading ...
Original title
Makulář držení soudův a stavění sirotkův na panství karlštejnském av roku tomto 1662 dne 9. Januarii
Archival type
Velkostatky
Archival fund
Velkostatek Karlštejn
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
---
Date year
1662
Exact date
---
Inventory number
142
Signature
86
Language
czech
Scans
45

Archival fund

Archival fund
Velkostatek Karlštejn
NAD
384
Description
---
Description
Soupis poddaných panství Karlštejn z roku 1662 spojený s makulářem výročních soudů. Bez pův. foliace, 50 fol. (fol. 43–50 prázdná), rozměry 206 x 317 cm, sešit (sešité listy bez tuhé vazby)
Notes
---
Localities
Běleč / Bělč / Bělč
Budňany / Budňan
Čelina / Čelin / Čelín
Čím / Čim
Hlásná Třebaň / Vordertřebaň / Přední Třebaň
Hýskov / Hyskow / Hyskov
Kozolupy / Kozolup
Kuchař / Grosskuchař / Velké Kuchaře
Loděnice / Lodenitz / Lodenice
Mezouň / Mezoun
Mořina / Grossmořin / Velká Mořina, Mořiny
Mořinka / Kleinmořin / Malá Mořina, Mořinky
Srbsko
Tetín / Tětín
Trněný Újezd / Trnooujezd / Trněný Oujezd, Trno Újezd, Trnový Oujezd
Velká Lečice / Grosslečitz / Velké Lečice
Vráž / Wraž / Vraž
Zadní Třebaň / Hintertřebaň