Loading ...
Original title
F. Ringhoffer. Waggon- und Tenderfabrik in Smichow bei Prag. Eisenbahnwagen.
Archival type
Fotografie
Archival fund
Ringhoffer
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
---
Date year
---
Exact date
---
Inventory number
191
Signature
---
Language
german
Scans
82

Archival fund

Archival fund
Ringhoffer
NAD
2999
Description
---
Description
Soudní, salonní a luxusní vagony:
Celkový pohled na rakouský císařský vlak, čtyřnápravový vůz Rakouské císařské železnice, čtyřnápravový salonní vůz soudního vlaku Rakouské císařské železnice, čtyřnápravový jídelní vůz soudního vlaku Rakouské císařské železnice, jídelna ve čtyřnápravovém voze Rakouské císařské železnice, kuřácký salon ve čtyřnápravovém voze Rakouské císařské železnice, čtyřnápravový salonní vůz rumunského korunního prince (páru), přijímací salon ve čtyřnápravovém salonním voze rumunského korunního prince, čtyřnápravový salonní vůz ministra financí Rakouské státní železnice, salon ve čtyřnápravovém salonním voze ministra financí Rakouské státní železnice, čtyřnápravový salonní vůz guvernéra Finska Finské státní dráhy, salon ve čtyřnápravovém salonním voze guvernéra Finska, třínápravový salonní vůz Rakouské státní dráhy, salon v třínápravovém salonním voze Rakouské státní dráhy, třínápravový salonní vůz Jižní železniční společnosti, salon v třínápravovém salonním voze Jižní železniční společnosti, salon v třínápravovém salonním voze dráhy Ústí-Teplice, třínápravový salonní vůz generálních ředitelů Rakouské severozápadní dráhy, salon v třínápravovém voze salonního vozu generálních ředitelů Rakouské severozápadní dráhy, třínápravový salonní vůz inspekce Rumunské státní železnice, salon v třínápravovém voze inspekčního salonního vozu Rumunské státní železnice, salon se spací částí v třínápravovém inspekčním salonním voze Rumunské státní železnice, dvounápravový salonní vůz a jeho veranda generálního ředitele Praha Rakouské státní železnice, dvounápravový úzkorozchodný vůz a jeho salon železnice Bosna-Hercegovina, čtyřnápravový osobní vůz 1. třídy a kupé pro luxusní vlaky Rakouské státní dráhy, pohled na jídelní a lůžkový vlak pro egyptské linky Mezinárodních lůžkových vozů, třínápravový spací vůz pro trasu Vídeň-Berlín Mezinárodních lůžkových vozů, čtyřnápravový vůz a jeho interiér pro trasu Vídeň-Benátky cestovních vozů Mezinárodních lůžkových vozů.
Osobní, poštovní a zavazadlové vozy:
Čtyřnápravový osobní vůz 1. a 2. třídy soukromé jižní společnosti, čtyřnápravový osobní vůz 3. třídy Srbské státní železnice, čtyřnápravový osobní vůz 3. třídy Bulharské státní železnice, čtyřnápravový osobní vůz 3. třídy soukromé Rakousko-uherské státní železniční společnosti, třínápravový osobní vůz 3. třídy soukromé Rakousko-uherské státní železniční společnosti, třínápravový osobní vůz 1. a 2. třídy soukromé Rakouské severozápadní dráhy, dvounápravový osobní vůz 1. a 2. třídy Rakouské státní dráhy, čtyřnápravový poštovní vůz Severní dráhy císaře Ferdinanda, čtyřnápravový poštovní vůz Rakouské státní dráhy, kancelář čtyřnápravového poštovního vozu Rakouské státní dráhy, čtyřnápravový poštovní a zavazadlový vůz Severojižního expresu mezinárodních spacích vozů, třínápravový poštovní vůz Orientální železnice, třínápravový zavazadlový vůz Orientální železnice, třínápravový zavazadlový vůz soukromé Rakousko-uherské železniční společnosti, třínápravový zavazadlový vůz soukromé Severní dráhy císaře Ferdinanda, třínápravový zavazadlový vůz pro trasu Vídeň-Cannes – expres Mezinárodní společnosti spacích vozů, třínápravový zavazadlový vůz Varšavsko-vídeňské železnice.
Tramvaj a lanovka:
Dvounápravový motorový vůz Elektrických drah Praha, dvounápravový přívěsný vůz s příčnými sedadly Elektrických drah Praha, dvounápravový přívěsný vůz s podélnými sedadly Elektrických drah Praha, dvounápravový motorový vůz – tramvaj Černovice, dvounápravový osobní vůz lanovky Praha.
Nákladní a speciální vozy:
Čtyřnápravový krytý nákladní vůz Severní dráhy císaře Ferdinanda, čtyřnápravový nízký nákladní vůz Jižní železniční společnosti, čtyřnápravový plošinový vůz Rakouské státní dráhy, čtyřnápravový plošinový vůz pro dopravu kotlů soukromé Rakousko-uherské železniční společnosti, dvounápravový krytý nákladní vůz Severní dráhy císaře Ferdinanda, dvounápravový krytý vůz na přepravu obilí Anatolské železnice, dvounápravový nízký nákladní vůz Společnosti jižních drah, třínápravový vůz na přepravu piva Měšťanského pivovaru Bürgerliches Brauhaus Plzeň, dvounápravový vůz na přepravu piva Měšťanského pivovaru Opava, dvounápravový vůz na přepravu piva Pivovaru Olympos v Salonichi (Soluň?), třínápravový cisternový vůz Pomalé dráhy?, dvounápravový nákladní vůz na přepravu malého skotu Orientální železnice, dvounápravový vůz na přepravu plynu Mezinárodní společnosti spacích vozů, dvounápravový vůz na impregnaci dřeva Quido Rütgers Vídeň, dvounápravový vůz na přepravu skla Andrease Zieglerse syn Hollfischen, třínápravový vážní vůz Rakouské státní dráhy, třínápravový tender, obrázek kotlového vozu Patagonské dráhy, obrázek nízkostěnného nákladního vozu Italské státní dráhy.
Notes
---
Localities