Loading ...
Original title
Purgkrecht vesnic Kláštera, Habru Předního a Zadního, Bílý Hlíny a Podbukoviny jest obnovený za šťasného [!] panování Jeho Milosti vysoce urozeného pána pana Vincensiusa, S[va]té římské říše hraběte z Valdštejna, dědičného pána panství Hradišt–Kláštera, Velké Bělý–Kuřívodech, Hišperku a Bösigku, nejvyššího předkrojitele v Království českém ... jest obnovený při dokonání roku 1751.
Archival type
Velkostatky
Archival fund
Velkostatek Mnichovo Hradiště
Storage location
Státní oblastní archiv v Praze
Date from to
1729 - 1861
Date year
---
Exact date
---
Inventory number
---
Signature
OS Mnichovo Hradiště 3413
Language
czech
Scans
360

Archival fund

Archival fund
Velkostatek Mnichovo Hradiště
NAD
448
Description
---
Description
Pozemková kniha panství Mnichovo Hradiště pro vsi Bílá Hlína, Dolní Bukovina, Přední Habr, Zadní Habr a Klášter z let 1729-1861. Pův. fol. 1–578 (178 3x, 186 2x, 189 2x×, 191 2x, 472 2x, některá folia neoznačena), celkem 600 fol., rozměry 215 x 340 cm, rejstřík,
kožená vazba zdobená slepotiskem, poškozená, zachované lněné tkanice
Notes
---
Localities
Bílá Hlína / Weissleim
Dolní Bukovina / Unterbukowin
Habr / Haber
Klášter Hradiště nad Jizerou / Kloster / Hradiště, Klášter, Klášter Hradiště