Loading ...
Original name
I.
District
Praha-západ
Provenance
Births / Index
1756 - 1788
1756 - 1788
Marriages / Index
1758 - 1788
1758 - 1788
Deaths / Index
1756 - 1788
1756 - 1788
Physical state
intact
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains a register and index
Language
partly czech and partly latin
Binding
---
Dimension
21 x 34,5
Number of pages
301
Number of sheets
 
Number of scans
146
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
matrika pro filiální kostel Libeř
Rozvržení stran:
1-10 biřmovaní (1745-1762), 11-14 iO, 20-21 N nem. (1759-1783), 30-61 náboženská cvičení (1753-1769), 62-170 N, 172-203 O, 204-219 iN, 220-227 iZ, 236-297
prázdné: 15-18, 22-29, 171, 228-235, 298-300
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
Liber Baptisatorum, Mortuorum ab anno 1756 inclusive, et Copulatorum ab anno 1758 inclusive Ecclesiae filialis Libržensis usque ad finem anni 1788. N. 1.
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Bohuliby / Boholib / Boholiby
Kamenná Vrata
Libeň / Lieben
Libeř
Luka pod Medníkem / Luk / Luka, Lúky
Obora
Okrouhlo / Okrouhlec, Okrouhlov
Oleško / Wolleschko / Oleška
Petrov / Petrow
Podloučí / Podluk, Podlouč
Zahořany / Zahořan